Stichting Archeologie West-Friesland

Uitreiking West-Frieslandprijs 2010

 
 

De stichting zal zich uitsluitend bezig houden met activiteiten die zich op het grondgebied (land/water) van de zeven aangesloten gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec) bevinden en gemeenten in West-Friesland die zich eventueel later aansluiten.


De activiteiten zijn primair gericht op de archeologie en cultuurhistorie van het gebied.


Zowel zal aandacht gegeven worden aan de academische archeologie als de amateur-archeologen. Verbanden naar historie, historische geografie en bouwhistorie zijn evident.


De stichting is onafhankelijk van andere verbanden (AWN, Historische verenigingen, Westfries Genootschap, Archeologische bedrijven, Universiteiten, Gemeenten etc.).


De stichting zal pogen een ‘revolving-fund’ te vormen om zo pro-deo projecten te bekostigen uit projecten waar opbrengsten zijn te verwachten.


Doelen

De stichting streeft twee doelen na

  1. A.    het ondersteunen van de activiteiten van Archeologie West- Friesland en de georganiseerde amateur-archeologie in het realiseren van hun projecten. Dit zal erop neerkomen dat pro-deo projecten voor zover dit niet ambtelijk kan worden opgelost, met gelden geflankeerd kunnen worden.

  2. B.    Het ondersteunen van op de toekomst gerichte projecten en uitwerking van projecten uit het verleden.

Hiertoe zoekt de stichting sponsorgelden en besteedt deze doelgericht op een controleerbare wijze.

 

Het doel van Stichting Archeologie West-Friesland


4 september 2010 - Stichting wint de West-Frieslandprijs!

Bestuursleden:

Peter Swart

Carla Soonius

Michiel Bartels

Jan Willem Loots

Petra Tromp

Linda Rinkel


Stichting Archeologie West-Friesland Koepoortsweg 102

1624 AH Hoorn


RSIN: 822858897

Bank: NL36 RABO 01485.72.561


Ons beleidsplan

de speelplaats

Stichting Archeologie West-Friesland is een erkend culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Dat betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor 125% aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Donateurs die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen een gift zelfs voor 150% aftrekken.

Aan de giften zijn wel maxima verbonden. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Bethlehem

Onze projecten